Dừa xiêm là loại quả đặc trưng của Miền Nam Việt Nam. Có rất nhiều loại dừa xiêm như: