Trọng lượng quả:

Kích thước quả:

Vị quả khi chín:

Màu sắc quả

Đặc điểm: Vỏ mềm, ruột vàng, ăn rất mềm.