Đặc điểm: Ruột đỏ, có hạt

Kích thước quả từ 0,7 tới 1,5 kg

Quả dài từ 120 đến 300mm

Đường kính: 60 – 100mm

Vị quả khi chín: ngọt man mát

Mầu quả khi chín: có 4 kẻ sọc màu đỏ cam