Bơ là loại quả đặc trưng của miền Nam Việt Nam. Có nhiều loại bơ như: