Mít là loại quả rất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. có nhiều loại mít như: