Chuối là loại quả rất phổ biến và giàu dinh dưỡng. Có nhiều loại chuối như: